Simona confirms Dobre as new coach

Simona Halep has confirmed the appointment of Romanian Daniel Dobre as her new full-time head coach.

Simona and Dobre have worked together successfully in the past, both before and during Simona’s collaboration with former coach Darren Cahill.

“I have worked with him (Daniel Dobre) before so he knows me really well and I feel happy that he is in my team,” said the World No.2. “I trust him and we had a good collaboration in the past and I think the most important thing is that I feel good with him and we have a good connection.”

Simona will face the winner of Taylor Townsend vs Johanna Larsson in her first match at the Miami Open this week.

Photo credit: @jimmie48photography

Comment

 • Normand Chalifoux
  reply

  Good decision!The best to you!

  March 20, 2019
 • Dumitru, Bucuresti
  reply

  Referitor la ceea ce simti. O serie de persoane ies la pensie la 39 abi…Simona, te ataca cel rau. Vrea sa te descurajeze. Simona, recomand sa citesti psalmul de mai jos.
  Psalmul 36
  1. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea.
  2. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor trece.
  3. Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui.
  4. Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale.
  5. Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini.
  6. Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază.
  7. Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu râvni după cel ce sporeşte în calea sa, după omul care face nelegiuirea.
  8. Părăseşte mânia şi lasă iuţimea; nu căuta să vicleneşti.
  9. Că cei ce viclenesc de tot vor pieri; iar cei ce aşteaptă pe Domnul vor moşteni pământul.
  10. Şi încă puţin şi nu va mai fi păcătosul şi vei căuta locul lui şi nu-l vei afla.
  11. Iar cei blânzi vor moşteni pământul şi se vor desfăta de mulţimea păcii.
  12. Pândi-va păcătosul pe cel drept şi va scrâşni asupra lui, cu dinţii săi.
  13. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui.
  14. Sabia au scos păcătoşii, întins-au arcul lor ca să doboare pe sărac şi pe sărman, ca să junghie pe cei drepţi la inimă.
  15. Sabia lor să intre în inima lor şi arcurile lor să se frângă.
  16. Mai bun este puţinul celui drept, decât bogăţia multă a păcătoşilor.
  17. Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi, iar Domnul întăreşte pe cei drepţi.
  18. Cunoaşte Domnul căile celor fără prihană şi moştenirea lor în veac va fi.
  19. Nu se vor ruşina în vremea cea rea şi în zilele de foamete se vor sătura.
  20. Că păcătoşii vor pieri, iar vrăjmaşii Domnului, îndată ce s-au mărit şi s-au înălţat, s-au stins, ca fumul au pierit.
  21. Împrumută păcătosul şi nu dă înapoi, iar dreptul se îndură şi dă.
  22. Că cei ce-L binecuvântează pe El vor moşteni pământul, iar cei ce-L blesteamă pe El, de tot vor pieri.
  23. De la Domnul paşii omului se îndreptează şi calea lui o va voi foarte.
  24. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întăreşte mâna lui.
  25. Tânăr am fost şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminţia lui cerând pâine;
  26. Toată ziua dreptul miluieşte şi împrumută şi seminţia lui binecuvântată va fi.
  27. Fereşte-te de rău şi fă binele şi vei trăi în veacul veacului.
  28. Că Domnul iubeşte judecata şi nu va părăsi pe cei cuvioşi ai Săi; în veac vor fi păziţi. Iar cei fără de lege vor fi izgoniţi şi seminţia necredincioşilor va fi stârpită.
  29. Iar drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el.
  30. Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată.
  31. Legea Dumnezeului său în inima lui şi nu se vor poticni paşii lui.
  32. Pândeşte păcătosul pe cel drept şi caută să-l omoare pe el;
  33. Iar Domnul nu-l va lăsa pe el, în mâinile lui, nici nu-l va osândi, când se va judeca cu el.
  34. Aşteaptă pe Domnul şi păzeşte calea Lui! Şi te va învăţa pe tine ca să moşteneşti pământul; când vor pieri păcătoşii vei vedea.
  35. Văzut-am pe cel necredincios fălindu-se şi înălţându-se ca cedrii Libanului.
  36. Şi am trecut şi iată nu era şi l-am căutat pe el şi nu s-a aflat locul lui.
  37. Păzeşte nerăutatea şi caută dreptatea, că urmaşi are omul făcător de pace.
  38. Iar cei fără de lege vor pieri deodată şi urmaşii necredincioşilor vor fi stârpiţi.
  39. Iar mântuirea drepţilor de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz.
  40. Şi-i va ajuta pe ei Domnul şi-i va izbăvi pe ei şi-i va scoate pe ei din mâna păcătoşilor şi-i va mântui pe ei că au nădăjduit în El.
  Nu esti singura!!!
  Daca doresti D-ta poti sa-mi indici un email.

  March 21, 2019
 • Dumitru, Bucuresti
  reply

  abi=ani

  March 21, 2019
 • Dumitru, Bucuresti
  reply

  SIMONA, BUNA DIMINEATA.
  BIRUINTELE SE OBTIN CU VOIA DOMNULUI. DE ACCEA, ITI PROPUNEM SA FACI O RUGACIUNE AZI (ZIUA INCERCARII), RECOMANDATA TUTUROR ROMANILOR DE FANATIC.RO. STAREA SPIRITUALA DETERMINA BIRUINTELE NOASTRE.

  https://stirimondene.fanatik.ro/rugaciunea-zilei-de-duminica-24-martie-te-va-apropia-mai-mult-de-dumnezeu-18408761?utm_source=MondenePushlocal_Rugaciune&utm_campaign=unici&utm_content=MondenePUSHlocal&utm_medium=push
  Rugăciunea zilei de duminică, 24 martie! Te va apropia mai mult de Dumnezeu!

  ȘtiriMondene îți aduce astăzi rugăciunea zilei de duminică, 24 martie, care îi ajută pe credincioși să treacă mai ușor peste obstacolele pe care le întâlnesc zi de zi și îi apropie mai mult de Dumnezeu și chiar întărește legătura dintre sufletul lor și Divinitatea.

  Aceasta este rugăciunea de duminică, 24 martie 2019
  De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om, pentru aceasta iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție și-Ți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari, ce ai făcut la toate zidirile Tale.
  Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea, când stau și cuget, că numai Tu singur ești Dumnezeu, sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins, și în scurte cuvinte, vreo bunătate și vreo mărire nu-Ți lipsește. Mă bucur încă, că Tu ești un Dumnezeu în trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să se tulbure, Domnul meu, toți cei ce se închină la alți dumnezei: că nu este alt Dumnezeu afară de Tine.
  Pentru aceasta fă să sporească creștinii la fieștece mărire și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Ți se închină și-Ți slujesc pururea cu toată inima și cu toată puterea.
  O, Părinte Sfinte, miluiește-mă! O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne nouă darul Tău și acoperământul Tău! Așa, Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritului și nevrednicului, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică după porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și Maicii noastre.
  Dăruiește-mi pocăință adevărată, pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva împărăției Tale și împotriva sufletului meu și a vecinului meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiți de astăzi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, mulțumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăți, ce-mi trimiți în toate zilele, și mai vârtos pentru înnoirea sufletului meu, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci mă îngăduiești și-mi aștepți pocăința, ca un iertător bun și milostiv. Și încă mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi dai dar să petrec bine și creștinește întru această săptămână fără de a-Ți greși, cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstea buneivestiri a Sfintei Maicii Tale și a învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra Apostolilor.
  Deosebi încă mă rog întru această rugăciune a mea, pentru tot sufletul creștinesc cel scârbit și dosădit, ca să se învrednicească milei și ajutorului Tău; încă și pentru sfintele Tale patimi și moartea Ta cea mărită, dă dumereală păcătoșilor, ca să se cunoască pe sine și să se căiască de păcatele lor, să se îndrepteze cu mărturisire, să urască păcatele lor și să se lase de ele; și să se afle gata și cuminecați, cu inima curată, în ceasul morții lor; și-i învrednicește pe toți, și pe cei vii și pe cei morți veșnicei Tale împărății; răscumpără-i pe ei și pe noi cu preasfânt Sângele Tău; înviază-ne cu învierea Ta; suie-ne la cer cu înălțarea Ta, pentru ca să te mărim în vecii vecilor. Amin.
  IZBANDA IN LUPTA DE AZI!!!

  March 24, 2019
 • Dumitru, Bucuresti
  reply

  From a spiritual point of view it is very important to be reconciled with the Lord before the battle of 24 March 2019. Success, refinement, mastery and victory. (V. comment on your website). We’re with you.

  March 24, 2019
 • Dumitru, Bucuresti
  reply

  Congratulations, Simona! I want you to get the same result for the next match (6:3; 6:3)!!

  March 25, 2019

Post a Comment

Mesaj revelion

Don’t miss Simona live message on New Year’s Eve!